Moeten bestuurders nog wel willen besturen?

Het gedrag van onderneming en haar bestuurders ligt nadrukkelijk onder een vergrootglas. Media en publiek stellen bestuurders steeds makkelijker persoonlijk aansprakelijk als er iets mis gaat tijdens hun bestuur. Het aantal claims vanwege bestuurdersaansprakelijkheid neemt toe, wet- en regelgeving bieden hiervoor steeds meer aanknopingspunten en de overheids- en tuchtrechter komen steeds vaker tot veroordelende vonnissen. Het risico van blijvende reputatieschade ligt op de loer. Is het nog wel aantrekkelijk om bestuurder te zijn van een onderneming? En om leiderschap te tonen?

Na dit interactieve seminar heeft u:

  • inzicht in de laatste ontwikkelingen en cases op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid
  • een overzicht van het toetsingskader van de straf- en civiele rechter m.b.t. aansprakelijkheid van ondernemingen en hun (feitelijk) leidinggevenden
  • een kijk op hoe de opstelling van het Openbaar Ministerie is bij schikkingen met verdachte leidinggevenden
  • inzicht in de rol van bewijs en bewijslastverdeling bij aansprakelijkheidsvraagstukken
  • een beeld van te verwachten ontwikkelingen.
Contactpersoon voor de bijeenkomst

Mark Rosbergen
Marketing & Business Development Manager

T +31 20 722 2529 or
E mark.rosbergen@simmons-simmons.com