Ontbijtseminar Voorbereiding op geschillenbeslechting

Zij zullen aandacht besteden aan de strategische keuzes die moeten worden gemaakt, en aan de noodzakelijke voorbereidingen die moeten worden getroffen direct nadat een procedure in beeld komt. Dat kan zijn nadat een dagvaarding of een claim is ontvangen - maar doorgaans ligt dat moment al veel eerder. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de positie van de onderneming als eisende partij, aan recentere ontwikkelingen zoals het elektronisch procederen, het Netherlands Commercial Court en litigation funding. Er zal ook ruimte zijn voor praktische vragen vanuit het publiek.

Contactpersoon voor de bijeenkomst

Floor Huisman
Event planner

T +31 20 722 2503 or
E floor.huisman@simmons-simmons.com