Ontbijtseminar: Actualiteiten binnen het arbeidsrecht

​Het is nu bijna twee jaar geleden dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd ingevoerd. Het doel van de WWZ is onder meer gelegen in het sneller en goedkoper maken van het ontslagrecht en het versterken van de rechtspositie van flexwerkers. De invoering van de WWZ heeft grote impact gehad op werkgevers en werknemers, welke impact wij tijdens deze ontbijtseminar zullen bespreken aan de hand van de actualiteiten en de ontwikkelingen in de rechtspraak.

Deelname aan dit seminar levert één PO punt op voor de Nederlandse Orde van Advocaten.
 
Aanmelden voor dit seminar kan via onderstaande contactgegevens.
Contactpersoon voor de bijeenkomst

Floor Huisman
Event planner

T +31 20 722 2503 or
E floor.huisman@simmons-simmons.com